Välkommen!

Image "Omslaget.jpg"

Jag har skapat den här hemsidan för att hålla kontakten med läsare av mina böcker. Ungdomar med Aspergers syndrom -- att mötas i samtal kom ut 2010 och är en vägledning för dig som möter unga personer med autismspektrumtillstånd (AST). Fokus ligger på det praktiska kring bemötande, kommunikation och samarbete. Varför når jag inte fram? Varför rinner kontakten ut i sanden? Vad kan jag göra för att det ska bli ett bra, givande samtal för oss båda? Hur anpassar jag mitt bemötande för att personen ska kunna delta på lika villkor och för att vi ska förstå varandra, trots att vi tänker och kommunicerar olika? Image "stress_och_psykisk_ohalsa (2) test.jpg"

2012 blev det en bok till: Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom.
Den bygger på mina erfarenheter av arbete med tonåringar och unga vuxna som söker vård för ångest, depression och andra psykiska besvär. I många fall har ungdomarna en vardag som inte fungerar: kanske för ostrukturerad, för mycket förändringar på en gång, bristande anpassningar, ingen som tar ansvar för helheten... En del av de beteenden som omgivningen undrar om de är symptom på psykisk ohälsa kan förstås som personens försök att lösa sin vardagssituation och hålla stressnivåerna hanterbara.

Denna bok kom 2018 ut i en utvidgad nyutgåva, kraftigt omarbetad och uppdaterad utifrån ny forskning: Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism.Image "Stress ohälsa bokomslag 2018.jpg"

Har du läst någon av böckerna och vill dela med dig av tankar som väckts eller lämna synpunkter? Är det något du undrar? Vill du boka föredrag? Använd fliken Kontakt. Sajten uppdateras ganska sällan men jag får era meddelanden och svarar inom ett par dagar.

Under fliken Aktuellt skriver jag om sådant som inspirerar mig, framför allt intressanta möten med personer som arbetar med Aspergers syndrom och autism i olika sammanhang.