2010-11-15

Idag var jag och föreläste på Rädda Barnens kriscentrum. Det var en nätverksdag med deltagare från framför allt kvinnojourer och socialtjänst. De möter barn som har bevittnat våld i hemmet och använder sig av en speciell arbetsmodell för bearbetande samtal. Modellen heter Trappan och har utarbetats av Ami Arnell och Inger Ekbom (se deras bok Och han sparkade mamma). Föreläsningen handlade om vad som är viktigt att tänka på när barnet har Aspergers syndrom. Dessa barn kan drabbas ännu hårdare och kan ha ännu svårare att bearbeta traumat, än barn utan funktionsnedsättning.

I Trappanmodellen understryks vikten av att först skapa en relation till barnet. Det kan ta tid, kanske längre tid än man trodde. Och det får ta den tid det tar. Modellen lägger även tonvikt på tydlighet i kommunikationen. Att vara konkret, visuell, att hela tiden försäkra oss om att vi förstår varandra. En utmärkt modell i arbetet med barn som har svårigheter i kontakt och kommunikation.

Mycket av det som barn med Aspergers syndrom behöver, kommer även andra barn till godo.