2010-10-05 Ett Bra Liv

Ett Bra Liv heter en mässa som ägde rum under tre dagar, den 29 september - 1 oktober, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan organiserades av Föräldrakraft och har som övergripande tema ett bra liv för personer med behov av särskilt stöd.

Jag och Susanne Bardell-Carlbring från Gothia Förlag var på mässan den sista dagen, 1 oktober. Jag höll ett kort föredrag om samtal med ungdomar med Aspergers syndrom på Föräldrakraftscenen. Efteråt pratade vi med besökare och svarade på frågor. Jag träffade även en mycket trevlig kvinna, Annika Sundin, som hade utvecklat ett brädspel "Hoppa över kaffet" -- ett verktyg för att öva sociala färdigheter. Jag fick testa några av uppgifterna i spelet. Det var riktigt roligt!

Hur vet du, till exempel, att någon vill bli din vän?

Inte alldeles enkelt att svara på!