2010-10-06 Författarseminarium


Gothia Förlag har en trevlig tradition att ordna kostnadsfria seminarier med författare utifrån de aktuella böckerna. 6 oktober höll jag i ett sådant seminarium.

Att arbeta med ungdomar som har Aspergers syndrom är en speciell erfarenhet. När man går in på ämnet med andra yrkesverksamma eller med familjerna är igenkänningsfaktorn hög. Folk nickar och ler, och kommer med egna erfarenheter och exempel. Efter en timmes samtal kan det kännas som att vi har känt varandra länge.

En intressant fråga ställdes av en av deltagarna: vad händer när unga vuxna med Aspergers syndrom blir föräldrar? Frågeställaren arbetar med blivande föräldrar och hon undrade om personer med brister i mentaliseringsförmåga behövde extra stöttning i anknytningsprocessen. Mina erfarenheter är begränsade eftersom jag inte har arbetat med detta specifikt. Men några ungdomar som jag haft stödkontakt med inom psykiatrin blev så småningom gravida och blev föräldrar. Jag har följt dem under hela processen.

De flesta har inte haft några problem med att knyta an till sina barn. Utmaningen har snarare legat i att skapa ett lugnt och fredat utrymme för detta. Det var viktigt att hålla stressen under graviditeten och vid förlossningen på en låg nivå: informera tydligt, minimera överraskningsmoment, minska behovet av improvisation, organisera de praktiska förberedelserna. De unga föräldrarnas insikt i sina svårigheter har gjort dem akut medvetna om vikten av att lära känna sina barn. De har jobbat med detta målmedvetet och kreativt!

Som mycket annat när det gäller Aspergers syndrom så kan behoven se mycket olika ut hos olika personer. Detta med föräldraskap är en stor och viktig fråga, som jag hoppas kommer upp mer och mer.