2011-01-25

Den kommande nya autismdiagnosen


I december har jag haft ett par skrivuppdrag åt Autismforum.se. Det ena är en artikel om förändringarna i kommande diagnosmanualen DSM-5 (se http://www.dsm5.org/) på området autismspektrumstörningar.

Sedan i mars förra året har de föreslagna nya diagnoskriterierna funnits att läsa på sajten, tillsammans med redovisning av tankegångarna bakom. Förslagen ligger nu ute för praktiskt test, det vill säga att de används inom klinisk praktik på utvalda vårdinrättningar. Arbetet beräknas vara klart i maj 2013.

De föreslagna förändringarna är omfattande. I nuvarande diagnosmanualen, DSM-IV, finns en grupp diagnoser kallad autismspektrumstörningar eller genomgripande störningar i utvecklingen. Mest kända av dessa är Autistiskt syndrom och Aspergers syndrom. I den nya diagnosmanualen DSM-5 föreslås en enda diagnos, benämnd autismspektrumstörning, ersätta dessa fyra. Det är en radikal förändring för personerna med autismspektrumtillstånd, och för yrkesverksamma omkring dem.

Amerikanska psykiatriförbundet, APA, som står bakom DSM, har haft som ambition att göra revisionsprocessen öppen och har bjudit in till dialog. DSM-sajten är ett led i detta. Men när jag bad om tillstånd för att ta med de nya diagnoskriterierna i artikeln, blev jag nekad. Vi fick inte lägga ut på Autismforum varken översättningen (vilket jag kan ha viss förståelse för) eller originalet. Lite konstigt kan det tyckas, när hela texten ligger ute på deras sajt och kan läsas av alla. Även rent pedagogiskt blev det en utmaning: att beskriva förslaget och jämföra de gamla diagnoserna med den nya utan att kunna visa den. Jag fick länka till den engelskspråkliga hemsidan. Hoppas läsarna orkar ta sig igenom texten. Den finns att läsa här:

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/DSM_5/

Det andra skrivuppdraget berättar jag om separat.