2011-01-27

Artikel om autismspektrumtillstånd och psykisk ohälsa

Det andra skrivuppdraget som jag har arbetat med för Autismforum handlar om förutsättningar för god psykisk hälsa hos unga människor med Aspergers syndrom eller andra diagnoser inom autismspektrumet. Ett ämne som jag ursprungligen skulle haft med som en del i min bok, men utrymmet räckte inte till. Desto roligare att kunna samla dessa tankar i en separat text. Målgruppen för artikeln är alla som utgör första linjens stöd och behandling – till exempel personal inom skolan, primärvården och socialtjänsten.

En del beteenden som oroar oss, som vi kanske tar för sjukdomssymtom, kan vara både normalt och adaptivt. Men ibland är oron befogad. Att vara tonåring med autismspektrumtillstånd (AST) innebär en del  utmaningar och riskfaktorer. Allt förändras i rasande fart. Komplexiteten i vardagen och i den sociala samvaron växer, man kämpar för att hänga med. ”Det är som om alla hade facit utom du”,  har en kvinna med Aspergers syndrom beskrivit upplevelsen. Att knäcka koderna och bygga upp strategier för knepiga situationer tar tid. Stressen är hög och ungdomen hinner inte återhämta sig. Långvarig stress är en av de största riskfaktorerna för psykisk ohälsa. Vardagen är viktig att titta på: upplevs den som begriplig, hanterbar och meningsfull? Finns tillfällen till återhämtning? Får personen arbeta med sina styrkor och bygga upp en positiv självbild? Eller har summan av alla stressmoment blivit för stor?

Ungdomar med AST har ofta svårt att kommunicera effektivt kring sina tankar, känslor och behov. Mycket lämnas till omgivningens tolkning. Men vår neurotypiska ”karta” stämmer dåligt med dessa ungdomars inre terräng. Kan vi utveckla en bättre förståelse för vad som händer inom personen, vad vardagens krav innebär för honom eller henne, så kan mycket onödigt lidande och psykisk ohälsa undvikas.

Artikeln kan läsas här:

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/stress_och_psykisk_ohalsa_unga/