2013-02-20

Mitt bokförlag, Gothia, har gått samman vid Fortbildning AB och heter nu Gothia Fortbildning AB. Så nu sysslar man med både böcker och utbildningar. 22 maj i Stockholm kommer jag att hålla i en utbildningsdag utifrån min första bok, "Ungdomar med Aspergers syndrom -- att mötas i samtal." Man kan anmäla sig här: http://www.gothiaforlag.se/se/om_gothia/utbildningar/ungdomar_med_aspergers_syndrom/ .

Och redan 17 april ska jag hålla i en liknande utbildningsdag i Örebro. Företaget bakom denna heter Lindberg Utveckling AB (ja, Lindberg som i Carolina Lindberg, författare och medförfattare till tre fantastiskt välskrivna och användbara böcker för familjer och vuxna som nyligen fått diagnos inom autismspektrumet). Företaget har länge erbjudit utbildningar och handledning för bl a skolor och familjehem, med fokus på autismspektrumtillstånd. Man kan anmäla sig till min och de andra utbildningarna i Örebro på http://www.luvab.se/.

Utbildningsdagen i Örebro utgår ifrån min nya bok "Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom". Ämnet är brett. Vid tidigare föreläsningar har jag ofta fått höra från deltagarna att de önskar mer tid för att ta upp egna frågor och tillsammans fundera kring konkreta fall. Så nu ska vi ha en hel dag med en ganska liten grupp, så att allas frågor får utrymme. Det ser ut att bli spännande. Lite självisk är jag också i detta -- det är fantastiskt lärorikt att lyssna på deltagarna.