2013-11-06

Jag har blivit intervjuad för tidskriften HVB&LSS-Världen (nr 4, 2013). En väldigt bra tidskrift för alla med intresse för området funktionsnedsättning och funktionsnedsattas rättigheter. Huvudartikeln i detta nummer handlar om diagnosen utvecklingsstörning. Framsidan pryds av ett foto på en skrattande flicka och rubriken "Störd på uttrycket utvecklingsstörning". Helt rätt!

Hela tidskriftsnumret kan läsas här: http://www.hvbguiden.se/hvblss-varlden