2014-02-03 Kommande kursdag 14 mars i Stockholm

I mars kommer jag, tillsammans med Sarah Vigerland, att hålla i en heldagskurs om stress, oro och ångest hos barn och ungdomar. Sarah är leg. psykolog verksam inom BUP och doktorand på Karolinska institutet. Hon forskar på Internetförmedlad psykiatrisk behandling för barn med ångeststörningar. Jag kommer att prata om stress hos barn och unga med autismspektrumtillstånd. Informationen har lagts ut på ExpoMedicas sajt och det går bra att anmäla sig där:

http://www.expomedica.se/kurser-2