2014-01-12 Utbildning för föräldrar till skolelever med Aspergers syndrom


Under hösten fick jag förfrågan om att föreläsa på Fryshusets gymnasium, för föräldrar vars barn läser inom Fryshusets Aspergerverksamhet. Det blev ett ovanligt uppdrag, och väldigt roligt. Denna skola arbetar tätt med elevernas föräldrar. Man har förstått hur viktiga de är för att barnens skolvardag ska fungera. Fryshuset satsar på föräldrarna genom att hålla tät kontakt och även genom att erbjuda föreläsningar.

Vi gjorde så här: Jag höll en föreläsning utifrån boken ”Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom”, med fokus på stressfaktorer inom skolan eller som påverkar skolprestationen. Lärarna satt med också. Efteråt delades åhörarna i bikupor, med en lärare i varje, för diskussion: vad kan skolan göra för att sänka/hantera stressen hos eleverna? Vad kan hemmet göra för att skapa bäst förutsättningar för skolarbetet, utifrån stressperspektivet?

”Bikuporna” fick även komma med förslag på ämnet för nästa föreläsning, som var inbokad två veckor senare. De valde ämnet motivation: hur hjälper jag mitt barn att hitta motivationen? Vi följde samma upplägg: föreläsning och därefter diskussion, där deltagarna uppmuntrades att dela med sig till varandra av konkreta tips kring stress och motivation.

Detta är första gången jag föreläste speciellt för föräldrarna. Gruppen lämnade positiv feedback, och jag hoppas och tror vår lilla utbildningssatsning kommer att bidra till bättre förutsättningar för ungdomarnas skolarbete. Det var spännande och lärorikt att få utforma en föreläsning helt utifrån föräldrarnas beställning!