2014, november: Kommande kurser våren 2015

Jag har fått möjligheten att ingå i ett spännande samarbete med Kompetenstjänst i Sverige AB, ett företag som erbjuder kompetensutveckling för kommuner, hälso- och sjukvården och statliga myndigheter. Vi har bokat tre heldagskurser (Malmö, Stockholm och Göteborg) och tre föreläsningar (Växjö, Karlstad och Linköping). Ämnet är stress och psykisk ohälsa hos barn och unga med autismspektrumtillstånd. För information och anmälan, se:

Heldagarna:
http://www.kompetenstjanst.se/tema/1696-stress-och-psykisk-ohalsa-hos-barn-och-unga-med-autismaspergers-syndrom/

Halvdagarna:
http://www.kompetenstjanst.se/tema/1697-stress-och-psykisk-ohalsa-hos-barn-och-unga-med-autismaspergers-syndrom/9150/


Näst kommande kurs är en halvdagskurs i Växjö, 26 februari.

Nu över till annat. I måndags, 10/11, var jag inbjuden till att hålla öppet föredrag i Stockholm för Autismforum tillsammans med Johan Pahnke. Johan är en psykolog som är både kliniskt verksam och forskningsverksam. Vi höll i varsitt föredrag. Johan forskar inom området stresshantering, mindfulness och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) för personer med autismspektrumtillstånd. Ni som har haft kontakt med psykiatrin för behandling av t ex ångest eller depression där det samtidigt finns AST-diagnos är säkert medvetna om att det så gott som helt saknas behandlingsformer anpassade till målgruppen. KBT brukar erbjudas. Men hur pass väl det fungerar för en person med AST beror mycket på den enskilda behandlarens erfarenhet och förmåga att anpassa upplägget till patientens kognitiva stil och speciella sätt att fungera i kommunikationen.

Det som behövs är "färdiganpassade", vetenskapligt utvärderade behandlingsmodeller. Hittills har det saknats vetenskapliga studier på vilka metoder för stresshantering och behandling som fungerar bra just för personer med autismspektrumtillstånd och psykiska besvär. Jag hoppas att Johans och hans kollegors forskning kommer att bidra till att dessa nya metoder får spridning inom psykiatrin och även utanför. Behovet är stort. Det är spännande och verkligen inte en dag för tidigt!

Kika gärna på åhörarkopior till hans föredrag, Mindfulnessbaserad stresshantering vid autismspektrumtillstånd:

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Litteratur/ahorarkopior/index.html