2016, oktober: kommande konferens


16-17 november är det dags för en spännande konferens i Gothia Fortbildnings regi:

Utmaningar för skolan – verktyg i vardagen för lärare och elevhälsa

https://www.gothiafortbildning.se/konferenser/utmaningar-for-skolan

Upplägget är lite ovanligt. Vi som föreläser kommer att prata om bemötande och stöd till både elever och föräldrar. Samarbete mellan skola och föräldrar är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för elever i behov av särskilt stöd. Men förväntningar på varandra kan krocka. Föräldrarna och skolan båda vill barnets bästa, ändå blir det inte sällan missförstånd, låsta lägen och ömsesidig frustration. Så hur gör vi på att hamna på samma sida?

Innehållet är utvalt så att det ska passa både lärare och elevhälsa. Dessa två grupper hamnar ibland lite olyckligt i varsitt stuprör, både när det gäller kompetensutveckling och hur det dagliga arbetet läggs upp. På en del skolor kämpar lärarna ensamma, och elevhälsan kopplas inte in förrän problemet har vuxit sig stort.

Det finns fantastiska synergier på skolor där elevhälsan utgör en integrerad del av arbetslaget: antingen genom att de finns med i undervisningen och omsorgen om alla elever, eller genom att båda grupperna har fri tillgång till varandra så fort frågetecken eller oro uppstår. Modeller där båda arbetslagen sitter på varsitt håll och där samarbete kräver formell remiss tycker jag är slöseri med bådas resurser.

Att den kommande konferensen vänder sig till både lärare och elevhälsa borgar för spännande diskussioner!