Om mig

Image "dianalorenz.jpg"
Jag är socionom och utbildad psykolog med femton års erfarenhet inom psykiatrin och handikappomsorgen, varav fem år inom ungdomspsykiatrin med inriktning mot neuropsykiatriska tillstånd. Sedan 2011 arbetar jag på Karolinska Universitetssjukhus. Jag började som kurator på neuropediatriska avdelningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Numera är jag placerad på vuxenneurologen.

Jag kombinerar mitt arbete med att handleda, föreläsa och skriva om neuropsykiatriska tillstånd, stress och psykisk samsjuklighet.